Marja Helander: SILENCE – Jaskes eatnamat, 2016

Suunnittelimme ja rakensimme installaation vesialtaasta ja vesipumpusta, sekä toimitimme AV-kaluston. Näyttely käsittelee raskaan teollisuuden kuten tehtaiden, patojen ja kaivosten vaikutusta pohjoiseen luontomaisemaan.