Töihin Kunstventuresiin

Toimintamme ja toimintaympäristömmeon on jatkuvassa muutoksessa ja haemme pysyvällä avoimella haulla uusia tekijöitä joukkoomme. Laajan toimenkuvamme ja monenlaisten hankkeiden johdosta etsimme laaja-alaisesti erilaisia nykytaidealasta kiinnostuneita tai kuvataiteilijoina työskenteleviä freelancereita, korkeakouluharjoittelijoita ja TE-työkokeilijoita.

Tyypillisesti työnkuvaan kuuluu mediataideteosten suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistumista pitäen sisällään sekä kuvan, äänen että elektroniikan ja koodauksen, kuten sensoritekniikan ja virtuaalisen todellisuuden parissa työskentelyä, sekä AV-laitteiden installointia ja ylläpitoa. Hankekohtaisesti myös tuotannolliset ja viestinnälliset tehtävät ovat usein keskeisiä toiminnassamme.

Harjoittelijoilta toivomme vähintään 3kk harjoittelujaksoa. Harjoittelu voi olla osa-aikainen tai täysipäiväinen. Harjoittelun tulee olla koulun puolelta tuettu. Harjoittelun palkallisuudesta keskustellaan tapaus- ja tilannekohtaisesti.

Freelancetyötä voi tehdä oman yrityksen kautta tai työsopimuksella palkkatyönä. Sopimus tehdään aina niin sanotusti nollatuntisopimuksena, eli kumminkaan puolin ei ole velvoittavaa minimituntimäärää. Tämä on hyvä vaihtoehto silloin, kun et pysty tai halua esimerkiksi oman taiteellisen työsi vuoksi sitoutua täysipäiväisesti.

Työtä voi hakea myös TE-palveluiden kautta työkokeiluna. Hyvien kokemustemme peruteella uskallamme sanoa että Kunstventures on oivallinen paikka kasvaa ja kehittyä nykytaidekentän osaajaksi!

Tee hakemuksesi alla olevan hakemuslomakkeen kautta, kiitos!